hangtál

Mi a hangtál terápia?

A keleten sok ezer éve használt hangtálak képesek ősi, gyógyító rezgést előhívni.
Ez megteremti az emberi szervezetben
a tökéletes harmónia állapotát.

A hangrezonanciát gyógyítás céljából ősidők óta hasz­nálja az em­ber­i­ség. A gyógyító hangokat keleten a szer­tar­tásokhoz használt tálak, csengők megszólal­ta­tá­sá­val hozták létre. Keleti kolostorokban a gyógyítók szö­vegek és edények együttes hangzatával helyezték az embert transzközeli, öngyógyító állapotba.

A szertartásokon alkalmazott tálakat használták kifeje­zetten gyógyításra is. Erről szóló leírások már a Védákban is megta­lál­hatók. A tálak kedvelt megnevezéseik: tibeti zengő­tálak, hangtálak.

A keleten sok ezer éve használt hangtálak képesek ősi, gyó­gyító rezgést előhívni. Ez rendkívül nyugtató hatású, képes megteremteni az emberi szervezetben a tökéletes harmónia állapotát úgy, hogy megszünteti a belső feszültséget. A kü­lönböző méretű (kisebb, nagyobb, vékonyabb, vas­ta­gabb),
és fémösszetételű hangtálak a gyógyító rezgés széles frek­vencia­skáláját képesek előhívni. A zengőtálak lágy rezgései képesek újra megteremteni a szervezet harmonikus egyensúlyát, s így lehetővé teszik a gyógyulást.

Az indiaiak már legalább 5000 éve gyógyítanak han­gok­kal. A hangtálakat a testre helyezve vagy a test közelében elhelyezve megszólaltatjuk azokat, s ezzel már el is kezdődik a gyógyító folyamat, ugyanis ezek a rendkívül egyszerű, de nagyon nagy gyógyító erővel rendelkező eszközök önmaguk­ban is egy energiaörvényt hoznak létre, ami eltávolítja a testből a szükségtelen, oda nem illő negatív energiákat, valamint feltölti a szervezetet életerővel.Hallgasson bele!

A hangok hatást gyakorolnak az egész testben áramló életenergi­ára. Így behan­golják az emberi szervezetet, harmonizálják a két agy­félteke kapcsolatát, ami a test­ben létrehozza az optimá­li­san természetes működést.


A megszólaltatott zengőtál a me­ditáló személyben felhalmo­zott és gyengén működő ener­giákat feloldja, majd azokat gyógyító rezonanciával tölti fel.

hagtal_1
Előző Lejátszás Következő

Itt meghallgathatja a különböző
terápiás eszközök hangjait.

Napi, naponta meg­élt, böl­cse­let. Ha szeretne min­den nap élni a lehetőséggel, úgy az Ön által megadott címre minden nap el­kül­dök egy napi tanítást, ami nem más, mint egy rövid, ta­nul­sá­gos i­dé­zet vagy mondás. Re­mé­lem, hogy ezzel is hoz­zá­já­rul­hat­ok, hogy boldogan teljenek napjai.
Amennyiben sze­ret­ne élni a Napi böl­cse­let le­he­tő­sé­gé­vel, ak­kor ezt az alábbi gombra kattintva és email cí­mé­t meg­ad­va meg­te­he­ti. Remélem ezzel is hozzájárulok, hogy boldogan teljenek napjai.
 
„Tedd magad életed királyává! Játszd el életed főszerepét!”
/Kurt Tepperwein/