Mandala

Man-dala

A Man-dala egy fantasztikus utazás. Egy valódi homokmandala és hangtálas meditáció különleges találkozása.

Az ön által kiválasztott Mandalát a helyszínen el­ké­szí­tem, s a megbeszélt időpontban megtörténik a felavatás, a hangtálazás. Önnek nincs más dolga, mint meghívni a ven­dé­ge­ket, ahol bemutathatja a személyre szóló Mandalát, s ezt követően kezdődhet a hangtálazás, a meditációs utazás.

A homokmandala önmagában is ragyogó lény, szépsége és energiája átjárja az arra nyitott ember lelkét. Csak nézni és nézni..., s máris egy új világ nyílik meg számunkra.

Az egyórás hangtálazás során mindenki meg­ta­pasz­tal­hat­ja saját belső lelki békéjét. A meditációs utazás hatását felerősíti a mandala, ami a szoba, terem, ház légkörét be­ra­gyog­ja. A hangtálak magas és mély hangjai kellemes el­la­zu­lást biztosítanak, a zene megnyugtatja lelkünket, feloldja a mindennapok feszültségeit.

Mandala és zene. Áldás. Szeretet. Béke.
Utazás a hangok szárnyán, a mandala segítségével.
Ilyen uta­zás ritkán adatik meg az ember életében!

Szavakkal el nem mondható! Tapasztalja meg!
 

„Ezen a csodálatos meditáción megtapasztalhattuk, hogy a homokmandala hihetetlen nagy pozitív erővel bír. A ho­mok­man­dala látványa, energiája és a hangfürdő együtt óriási élmény volt! Köszönjük Zsolt! ” – Atlantisz Fénye

Man-dala galéria!

Minden gyöngyszem egy templom, mely fájdalomból épült egy ho­mok­szem köré. Milyen kívánság for­mál­ta testüket és miféle mag köré?

Khalil Gibran
 

hagtal_1
Előző Következő

Itt nézegethet különböző mandalákat.

Napi, naponta meg­élt, böl­cse­let. Ha szeretne min­den nap élni a lehetőséggel, úgy az Ön által megadott címre minden nap el­kül­dök egy napi tanítást, ami nem más, mint egy rövid, ta­nul­sá­gos i­dé­zet vagy mondás. Re­mé­lem, hogy ezzel is hoz­zá­já­rul­hat­ok, hogy boldogan teljenek napjai.
Amennyiben sze­ret­ne élni a Napi böl­cse­let le­he­tő­sé­gé­vel, ak­kor ezt az alábbi gombra kattintva és email cí­mé­t meg­ad­va meg­te­he­ti. Remélem ezzel is hozzájárulok, hogy boldogan teljenek napjai.
 
„Mindenre tudok magyarázatot találni, legfeljebb nem stimmel.”
/falfirka/