Mandala

A mandala felépítése

Világunk törvénye a mozgás, a középpont törvénye a nyugalom. Életünk aktivitás, mozgás, tánc. Létünk folytonos tánc a középpont körül, az Egy körül.

A mandala felépítésének három alapvető rendezési elve van. Az első maga a középpont, ezt követi a középpontból történő kisugárzás, és végül az egészet lezáró külső kör.

A középpont a titokzatos spirituális központ, minden lé­te­zés, és létforma szülőhelye a térben és időben, s mégis a nyugalmat képviseli. A kiáramlás, a mozgás része, a nyu­gal­mi pontból való elmozdulás, ami a középpontból kifelé tö­rek­szik, egészen a határig, a külső körig, s összeköti a bel­sőt a külsővel és végül visszatér a perifériáról a középpontba. Így az egész mandala a középpontban összegződik, ahonnan a mandala kiindul, és ahová visszavezet. Világunk törvénye a mozgás, a középpont törvénye a nyugalom. Életünk ak­ti­vi­tás, mozgás, tánc. Létünk folytonos tánc a középpont körül, az Egy körül.A mandalák készítésekor rengeteg színt használunk. Minden színnek megvan a maga jelentése.

Fehér: szín a töretlen fény színe. A papi ruhák színe, Aaron (egyiptomi pap) ugyanúgy viselte, mint az indiai guruk. A pápa öltözete is fehér. Megkönnyebbülést jelent, fejlődést, újjászületést, nyugalmat.

Fekete: az asztrológiai szimbolikában a Szaturnusz színe, a küszöb őréé. A mi kultúránkban a halálé, gyászé. Főbb jelentései: titok, megértés, elfogadás, újjászületés.

Sárga: a fény színe. Beragyogja a mindennapokat, köze van a természethez, intelligenciához.

Zöld: a béke, természetesség jelképe. A természet kizöldülése jelenti a nyugvópontból elmozdulást, a remény keletkezését. Jelentése növekedés, gyümölcsöző kapcsolat, gyógyulás.

Barna: a földközelséget, a stabilitást, a környezethez való tudatos kötődést jelenti.

Kék: befogadó, felvevő szín, jelenthet még ellazulást, harmóniát. Női princípium színe, ez a színe Szűz Mária köpenyének is.

Piros: a láng színe, a bátorságé. A szeretet (szerelem) színe is piros (vörös). Jelenthet még hatalmat, változást. Katedrálisablakokon, tarot kártyákban is túlsúlyban van a piros és kék szín, ezzel is jelképezik világunk ellentétes polaritását.

Man-dala galéria!

Minden gyöngyszem egy templom, mely fájdalomból épült egy ho­mok­szem köré. Milyen kívánság for­mál­ta testüket és miféle mag köré?

Khalil Gibran
 

hagtal_1
Előző Következő

Itt nézegethet különböző mandalákat.

Napi, naponta meg­élt, böl­cse­let. Ha szeretne min­den nap élni a lehetőséggel, úgy az Ön által megadott címre minden nap el­kül­dök egy napi tanítást, ami nem más, mint egy rövid, ta­nul­sá­gos i­dé­zet vagy mondás. Re­mé­lem, hogy ezzel is hoz­zá­já­rul­hat­ok, hogy boldogan teljenek napjai.
Amennyiben sze­ret­ne élni a Napi böl­cse­let le­he­tő­sé­gé­vel, ak­kor ezt az alábbi gombra kattintva és email cí­mé­t meg­ad­va meg­te­he­ti. Remélem ezzel is hozzájárulok, hogy boldogan teljenek napjai.
 
„Mindenre tudok magyarázatot találni, legfeljebb nem stimmel.”
/falfirka/