Mandala

A mandalaról

A „mandala” szó az ősi indiai nyelvből ered, szanszkrit eredetű és szent vagy mágikus kört jelent. További jelentései: ív, korong, elme.

Eredetét tekintve a buddhista kultúrához köthető, ahol ma is használják a mandalákat meditációs gyakorlatokhoz.

A mandalák mindenhol körülvesznek minket. A szem íri­sze is egy mandala. Mandalaként értelmezhető a Földünk is, a Nap és az őt körülvevő bolygók, ám a Nap a többi kör­nye­ző naprendszerrel együtt alkotja a Tejút­rend­sze­rün­ket, mely egy spirál alakú mandala. A rengeteg sok galaxis, melyet egy hatalmas energiamező fog össze, olyan, mint egy végtelenül hatalmas kozmikus mandala. De gondoljunk csak szűkebb vi­lá­gunk­ban a kerékre, vagy az óra számlapjára, a madár­fé­szek felépítésére vagy egy finoman szőtt pókhálóra. Man­da­lát a mikrokozmoszban is felfedezhetünk, gondoljunk csak az egysejtű lényekre vagy a növényi és állati or­ga­niz­mu­sok sejt­je­i­re. Miden, ami él (növények, állatok) sejtekből áll, és min­den sejt egy mandala.

Mandalára koncentrálva harmonizálhatjuk belső lé­nyün­ket, gyógyíthatjuk megfáradt testünket, lelkünket, ki­kap­cso­lód­ha­tunk feszült, rohanó világunkból. Mandala né­zé­se köz­ben egyfajta spirituális utazásban van részünk, gyakran ta­lál­ha­tunk rá régi, elfeledett igazságokra. Mandalák mon­da­ni­va­ló­ját megértve, a mandala gyógyítólag hat a lelkünkre, és emelkedett, tiszta gondolatokra és különleges össze­függ­é­sek­re ébredhetünk rá életünkkel kapcsolatban.Mandalák mondanivalóját megértve, a mandala gyógyítólag hat a lelkünkre, és emelkedett, tiszta gondolatokra va­la­mint kü­lön­leges összefüggésekre ébredhetünk rá életünkkel kapcsolatban.

Man-dala galéria!

Minden gyöngyszem egy templom, mely fájdalomból épült egy ho­mok­szem köré. Milyen kívánság for­mál­ta testüket és miféle mag köré?

Khalil Gibran
 

hagtal_1
Előző Következő

Itt nézegethet különböző mandalákat.

Napi, naponta meg­élt, böl­cse­let. Ha szeretne min­den nap élni a lehetőséggel, úgy az Ön által megadott címre minden nap el­kül­dök egy napi tanítást, ami nem más, mint egy rövid, ta­nul­sá­gos i­dé­zet vagy mondás. Re­mé­lem, hogy ezzel is hoz­zá­já­rul­hat­ok, hogy boldogan teljenek napjai.
Amennyiben sze­ret­ne élni a Napi böl­cse­let le­he­tő­sé­gé­vel, ak­kor ezt az alábbi gombra kattintva és email cí­mé­t meg­ad­va meg­te­he­ti. Remélem ezzel is hozzájárulok, hogy boldogan teljenek napjai.
 
„Mindenre tudok magyarázatot találni, legfeljebb nem stimmel.”
/falfirka/