SZOLGÁLTATÁSOKÁRAK

Ahol egyéni terápia keretén belül szólalnak meg a tibeti éneklő edények. Így tudok a leginkább Ön­re figyelni, a Balla-hangterápiát alkalmazni.

Élet-Forma stúdióban: 6 000Ft / óra
Saját otthonában: 7 000Ft / alkalom

Ahol csoportok számára elősegítem a meditációs pi­he­nést. Ahol a hangok gyógyító erejét min­den­ki meg­ta­pasz­tal­hat­ja. Ter­mé­szet­gyó­gyá­sza­ti in­téz­mé­nyek­nél, cé­gek­nél, akár rend­sze­re­sen is vál­lalok cso­por­tos hang­masszázst.

A csoport létszámának függvényében, illetve a hangfürdő időtartamát figyelembe véve.

Ahol az Ön otthonában készítem el homokból a kívánt Mandalát. A megbeszélt időpontban hang­für­dő­vel ked­ves­ked­het a meghívott vendégeinek. A Man-dala kiválóan alkalmas térharmonizációra, to­váb­bá lakásának felavatására is!

60 000 Ft-tól a Mandala függvényében
al­kal­man­ként

Jóslás, ahol a kártya mondja meg a feltett kér­dés­re a vá­laszt. A tarot ősi bölcsessége segíti önt az életében, válaszaival segíti Önt, hogy saját sorsának alakítója legyen.

Élet-Forma stúdióban: 6 000Ft / óra
Saját otthonában: 7 000Ft / alkalom

Ahol megismerkedhet a tarot világával, a Buddha Ta­rot alkalmazásával. Megismerhet kirakásokat, így feltárul Ön előtt a tarot rejtett világa.

Személyenként 40 000Ft / tanfolyam

A szolgáltatások árai Budapest területén érvényesek, más helyszín további egyeztetést igényel!
Napi, naponta meg­élt, böl­cse­let. Ha szeretne min­den nap élni a lehetőséggel, úgy az Ön által megadott címre minden nap el­kül­dök egy napi tanítást, ami nem más, mint egy rövid, ta­nul­sá­gos i­dé­zet vagy mondás. Re­mé­lem, hogy ezzel is hoz­zá­já­rul­hat­ok, hogy boldogan teljenek napjai.
Amennyiben sze­ret­ne élni a Napi böl­cse­let le­he­tő­sé­gé­vel, ak­kor ezt az alábbi gombra kattintva és email cí­mé­t meg­ad­va meg­te­he­ti. Remélem ezzel is hozzájárulok, hogy boldogan teljenek napjai.
 
„Tedd magad életed királyává! Játszd el életed főszerepét!”
/Kurt Tepperwein/