Kezelés

Mi töténik a kezelés során?

Hátunk mögött hagyhatjuk félelmeinket, aggályainkat. Egy nyugodt, boldog és kiegyensúlyozott lénnyé válhatunk a hangtálas meditáció során.

A hangtálas kezeléskor keletkezett vibráció minden té­ren hat az emberi szervezetre és gyógyítja azt. A nap­ja­ink­ban sokat emlegetett stressz, a feszültség, diszharmónia ener­gia­blokkot hoz létre a testet átszövő ener­gia­há­ló­zat­ban, ami egy adott területen a fizikai testben fájdalomként, görcsként, gyul­ladásként jelenhet meg. A zengőtálas kezelés azért rendkívül hatásos, mert egyidőben, minden rétegben harmóniát teremt. A gyógyító hangtálak által keletkezett hanghullámok képesek megszüntetni a fizikai test fájdalmait (mivel a fizikai fájdal­ma­kat energiablokkok okozzák), csök­ken­tik a test gyulladásait, feszüléseit, a vibráció se­gít­sé­gé­vel képesek eltávolítani a ke­letkezett akadályt. A szervezetben keletkezett energiablok­kok elzáródást hoznak létre, ám a lét­re­jövő rezgések a testből szabad utat engednek az e­ner­gia áramlásának. A hang­hul­lá­mok mélyre behatolva át­masz­szí­roz­zák az egész testet, be­ha­tol­va a csontok belsejébe is egészen a csontvelőig, s kezelik a belső szerveket, ha szük­sé­ges. Így a testi fájdalmak csök­kent­hetőek, illetve meg­szün­tet­he­tőek rövid időn belül.


Gondold meg, az életedben mit szeretnél elérni, mire vágysz, s gondold végig, hogyan szeretnéd azt elérni. A legtöbb dolog küzdelemmel, erő­szak­kal nem érhető el. A téged körülvevő univer­zum­ban mindent a természetes könnyedség, az erő­feszítés és küzdelem nélküli spontán áramlás és változás jellemez. Engedd meg magadnak a kel­lemes perceket, tanuld és használd a meditáció erejét. Ebben segítenek a hangtálak.

A kezelés után még több napig érezhetjük, hogy nyu­god­tabbak, ellazultabbak és békésebbek vagyunk. Ha az érzést, a tö­ké­le­tes béke és boldogság érzését többször, egyre hosszabb időre tapasztaljuk meg a kezelések során, akkor az ember lénye változik meg. Mi az, amiben vál­toz­ha­tunk? Hátunk mö­gött hagyhatjuk félelmeinket, ag­gá­lya­inkat és boldog, nyugodt lénnyé válhatunk a hangtálas meditáció során.

Hallgasson bele!

A hangok hatást gyakorolnak az egész testben áramló életenergi­ára. Így behan­golják az emberi szervezetet, harmonizálják a két agy­félteke kapcsolatát, ami a test­ben létrehozza az optimá­li­san természetes működést.


A megszólaltatott zengőtál a me­ditáló személyben felhalmo­zott és gyengén működő ener­giákat feloldja, majd azokat gyógyító rezonanciával tölti fel.

hagtal_1
Előző Lejátszás Következő

Itt meghallgathatja a különböző
terápiás eszközök hangjait.

Napi, naponta meg­élt, böl­cse­let. Ha szeretne min­den nap élni a lehetőséggel, úgy az Ön által megadott címre minden nap el­kül­dök egy napi tanítást, ami nem más, mint egy rövid, ta­nul­sá­gos i­dé­zet vagy mondás. Re­mé­lem, hogy ezzel is hoz­zá­já­rul­hat­ok, hogy boldogan teljenek napjai.
Amennyiben sze­ret­ne élni a Napi böl­cse­let le­he­tő­sé­gé­vel, ak­kor ezt az alábbi gombra kattintva és email cí­mé­t meg­ad­va meg­te­he­ti. Remélem ezzel is hozzájárulok, hogy boldogan teljenek napjai.
 
„Mindenre tudok magyarázatot találni, legfeljebb nem stimmel.”
/falfirka/