Hanghullámok

Hanghullámok és hatásaik

Ebben a békés, ellazult, mélyebb tudat­állapotban regenerálódik a szervezet, a sejtekig ható hang feltölti a szervezetet, erőt ad sejteknek

A különböző frekvenciájú hangok hatást gyakorolnak az egész testet behatároló és a testben áramló életenergiára, így behangolják az emberi szervezetet, harmonizálják a jobb és bal agyfélteke kapcsolatát, ami a testben létrehozza az optimálisan természetes működést.

A megszólaltatott zengőtál a meditáló személyben felhalmozott és gyengén működő energiákat feloldja, majd azokat gyógyító rezonanciával tölti fel.

A gyógyító hangtál vibrációja, kellemesen nyugtató hangja szinte azonnal ellazítja, pihenő nyugalmi állapotba helyezi az emberi szervezetet és a tökéletes harmónia állapotát idézi elő. Ebben a békés, ellazult, mélyebb tudat­ál­lapotban regenerálódik a szervezet, a sejtekig ható hang feltölti a szervezetet, erőt ad sejteknek. A csodálatos han­gok, csodálatos meditatív hangzást hoznak létre, ami segíti megnyugtatni a „felkorbácsolt” érzelmeket.E mélyebb tudatállapot elérését teszi lehetővé a hangterápia. Az agyunk négy különböző szinten működik. Ezek a szintek a következőek:

β A béta szint az éber állapot, amikor az agyunk
aktívan működik.

α Az alfa szint segít ellazítani a testet, lecsende-
síti a tudatot. Ebben az állapotban légzésünk mély lesz. Rendkívül kellemes állapot, meditációs szint.

θ A théta szint a mélyalvás szintjén hat, nagyon
hasonlít a Földünk pulzálására. Ez az öngyógyító folyamatokat indítja el, felold, kezeli az ér­zel­mi blokkokat és a feszültséget. Légzést javít, mé­reg­te­lenít, semlegesíti a nem egészséges hullámú frekvenciát. Ezt a szintet elérve már beindul a gyógyulás, rögzülnek a gyógyító energiák, javul az állapot. A szervezet igyekszik visszatérni az eredeti ősállapothoz, a harmóniához.

δ A delta szint az egyik legmélyebb szint. Na­gyobb
feszültségek, problémák esetében kikap­csol­ja a testérzést, hogy akadálytalanul „át tudja mosni” a keletkezett hang a testet. Segít beállítani a „testemlékezést”, hogy harmonikusabb állapotra hangolhassa át testünket, lelkünket.
Hallgasson bele!

A hangok hatást gyakorolnak az egész testben áramló életenergi­ára. Így behan­golják az emberi szervezetet, harmonizálják a két agy­félteke kapcsolatát, ami a test­ben létrehozza az optimá­li­san természetes működést.


A megszólaltatott zengőtál a me­ditáló személyben felhalmo­zott és gyengén működő ener­giákat feloldja, majd azokat gyógyító rezonanciával tölti fel.

hagtal_1
Előző Lejátszás Következő

Itt meghallgathatja a különböző
terápiás eszközök hangjait.

Napi, naponta meg­élt, böl­cse­let. Ha szeretne min­den nap élni a lehetőséggel, úgy az Ön által megadott címre minden nap el­kül­dök egy napi tanítást, ami nem más, mint egy rövid, ta­nul­sá­gos i­dé­zet vagy mondás. Re­mé­lem, hogy ezzel is hoz­zá­já­rul­hat­ok, hogy boldogan teljenek napjai.
Amennyiben sze­ret­ne élni a Napi böl­cse­let le­he­tő­sé­gé­vel, ak­kor ezt az alábbi gombra kattintva és email cí­mé­t meg­ad­va meg­te­he­ti. Remélem ezzel is hozzájárulok, hogy boldogan teljenek napjai.
 
„Mindenre tudok magyarázatot találni, legfeljebb nem stimmel.”
/falfirka/